0532 251 0614

İZSATU Travel Turkey 2017 Fuarında

PANEL: 8 Aralık 2017  Saat 14.00-17.00
MODERATOR Dr Bülent CİNEL
İZSATU Yönetim Kurulu Başkanı

1- Veysi ÖNCEL
Çeştop başkanı
''Termal ve Sağlık Turizminin İzmir için Önemi ''

2- Doç. Dr. Sabah BALTA
Yaşar Üniversitesi İİBF Turizm Rehberliği Bölümü
“Sağlık Turizminin İzmir İçin Önemi”

3- Veysel KAPUKAYA
Kapukaya müşavirlik- izsatu yön kur üyesi
''Sağlık turizminde teşvikler ve uygulamalar''

4- Rüstem Yüksel
Ale grup yön kur üyesi-izsatu üyesi
‘’Sağlık turizminde ortadoğu ve izmir’’