0532 251 0614

Bakanlığa Sağlık Turizminde 2023 Hedefi 10 Milyar Dolar