0532 251 0614
 1. 07.05.2012 tarihinde kuruldu
 2. 12.05.2012 tarihinde ilk yönetim kurulunda alt çalışma grupları oluşturuldu.
  • Basın ve web iletişim çalışma grubu
  • Sağlık Turizmi proje değerlendirme çalışma grubu
  • Sağlık Turizmi mevzuat geliştirme çalışma grubu
  • Üyeliği geliştirme ve üyelerle ilişkiler çalışma grubu
  • Kültürel faaliyetler, kurumsal kimlik, sektörle işbirliği çalışma grubu
 3. 17.05.2012 tarihinde İzmir’de uluslararası bir kongre yapmak için araştırma ve planlama yapılmasına karar verildi.
 4. 25.05.2012 tarihinde 19-23 Nisan 2013 tarihleri arasında kongre yapılmasına ve kongrenin adının Dünya Sağlık ve 3.Yaş kongresi olmasına karar verildi.
 5. 19.09.2012 tarihinde Katip Çelebi üniversitesinde sağlık turizmi farkındalığı ve kıngre hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı
 6. 8-10.10.2012 tarihinde Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda DEİK/SAİK tarafından gerçekleştirilen İsveç sektörel ziyaret gezisine katılım sağlandı.
 7. 9-10/10/2012 tarihinde Dokuz Eylül üniversitesi ve Katip çelebi Üniversitesi ile birlikte ‘’İzmir’in Sağlık Turizmindeki rolü ve önemi, Sağlık Serbest Bölgesi ‘’ Paneli yapıldı. Panel ve Serbest bölge araştırılması için , ABD’den konu ile ilgili 5 kişilik bir heyet Ekonomi Bakanlığı teşviklerinden yararlanılarak İzmir’e getirildi.
 8. 24-26/10/2012 tarihinde ABD ‘nin Miami kentinde 5. Dünya Medikal Turizm Kongresine ,Kongremizi tanıtmak amacıyla katılım sağlandı.
 9. Doğruddan faaliyet desteği kapsamında İzmir Kalkınma Ajansına ‘’Sağlık Turizminde Kümelenme’’ ile ilgili proje sunuldu
 10. Aralık 2012 tarihlerinde Kongre ve Derneğimizi tanıtım için İzmir Hilton Otelinde panel ve Basın açıklaması yapıldı. Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) Yönetim kuruluna ziyaret gerçekleştirildi. İzmir Valisi Sn Cahit KIRAÇ ziyaret edildi.
 11. Şubat 2013 tahininde Almanya Berlin Büyükelçiliği Kültür Müşavirliği ile İzmir’e gelen Alman Sağlık Medikal Federasyonu ağırlanarak İzmir tanıtıldı.
 12. 19-23 Nisan 2013 Tarihleri arasında yüksek bir katılımla Dünya Sağlık ve 3. Yaş Kongresi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
 13. Expo 2020 ye destek kapsamında ‘’Sağlık Kuruluşlarının Turizme bakışı ve beklentileri, Turizm Kuruluşlarının Sağlık Turizmine Bakış ve Beklentileri’’ Paneli yapıldı
 14. 2013 Turizm Haftasında Katip Çelebi Üniversitesiyle birlikte ‘’Sağlık Turizmi’’ Paneli yapıldı.
 15. Kültürel araştırma Vakfı(KAV) ile ortaklaşa ‘’Expo 2020 tanıtım Faaliyeti,Sağlıklı Yaşam için Sağlıklı beslenme’’ ile ilgili projeler hazırlandı
 16. 22/05/2013 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Stratejik planlama, Yönetişim ,Araştırma ve Uygulama Merkezi(İZİSYÖM),İzmir İl Sağlık Müdürlüğü,İzmir İl Kültür Müdürlüğü ile ortaklaşa ‘’Sağlık Turizmi ‘’Paneli gerçekleştirildi.
 17. 06/11/2013 tarihine İzmir İktisat Kongresine ‘’Sağlık turizminin geleceği’’ paneline panelist olarak katılım sağlandı.
 18. 11/12/2013 tarihinde Travel Turkey Fuarında ‘’Sağlık Turizmi ve İzmir’’ panelini organize etti.
 19. 30/01/2014 tarihinde Amerika İlinois vali yardımcısını İzmir’de ağırlayarak sağlık kuruluşlarını tanıttı.
 1. Derneğe yeni kaşe yaptırıldı.
 2. Dernekler Bilgi sistemi (DERBİS) üzerinden iş ve işlemlerin yapılması için dernek adına Alpaslan COŞKUN’a şifre alındı.
 3. 16 Eylül 2014 de İzmir’de sağlık turizmi kapsamında Kümelenme Çalışması toplantısı gerçekleştirildi.
 4. Derneğe ait 5’er cilt Gelir-Gider Makbuzları bastırtıldı.
 5. Derneğin yeni imza sirküleri hazırlandı.
 6. Dernek adına örümcek stant ve desk yaptırıldı.
 7. Çeşme’de gerçekleştirilen ENAT-MENA Erişilebilirlik Turizm Kongresi’ne logo desteği verildi ve kongreye konuşmacı olarak katılım sağlandı.
 8. 04-07 Aralık 2014 tarihleri arasında düzenlenen Travel Turkey Turizm Seyahat Fuarında 05 Aralık 2014 tarihinde sağlık turizmi konulu panel düzenlendi. Üyelerimizin tanıtım materyallerinin ve broşürlerinin ilgililere dağıtımı yapılarak bilgilendirme yapılmıştır.
 9. 10-13 Aralık 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Health EXPO – Sağlık Turizmi, Medikal Teknolojiler ve Tıbbi Uzmanlık Fuarı ve Kongresi için logo desteği verildi. Fuarda stant kuruldu. Kongreye dernek adına konuşmacı olarak katılım sağlandı. Üyelerimizin tanıtım materyallerinin ve broşürlerinin ilgililere dağıtımı yapılarak bilgilendirme yapılmıştır.
 10. 15-16 Aralık 2014 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 3.Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi’ne dernek adına katılım sağlandı.
 11. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile yönetim kurulu olarak İzmir’de sağlık turizminde kümelenme çalışmaları için ön görüşme yapıldı.
 12. Berkalp Özel Sağlık Hiz.Ltd.Şti derneğimize kurumsal üye olarak başvurusu değerlendirildi ve kabul edildi.
 13. İzmir Kalkınma ajansı ve İzmir Ticaret Odası ile sağlık turizmi kümelenme çalışmaları için toplantı yapıldı.
 14. Kümelenme çalışmaları için Tabu Solutions firması ile ön görüşme yapılmış olup, ücretle ilgili yaşanan problem nedeniyle anlaşmaya varılamadı.
 15. Derneğin 2014 yılına ait resmi Beyannamesi verilmiştir.
 16. Abdullah Koç ve Şenol Gezer’in dernek üyeliğine başvuruları değerlendirilmiş ve üyelikleri kabul edilmiştir.
 17. 13 Haziran 2015 de TURSAB BYK Sağlık turizmi Bilgilendirme toplantısına dernek adına katılım sağlanmıştır. TURSAB’ın aktivitelerinde yer alınması kararı verilmiştir.
 18. 18-21 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 7.Sağlık Turizmi Kongresi için İzmir’de Vali Yardımcısı başkanlığında yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır.
 19. 18-21 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 7.Sağlık Turizmi Kongresi’ne dernek adına katılım sağlanmıştır. Kongre duyurusu dernek üyelerine yapılmıştır.
 20. 3 Aralık 2015 de Ankara’da düzenlenen Medexcon Sağlık Fuarı ve Kongresine konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır.
 21. 18 Aralık 2015 tarihinde dernek yönetim kurulu İZKA tarafından düzenlenen Sağlık turizmi kümelenme toplantısına katılım sağlanmıştır.
 22. 22 Aralık 2015 de dernek adına dernek başkanı Alpaslan COŞKUN Kanal 35’de İzmir’in Sağlık Turizmindeki Yeri ve 2016 Dernek Projeksiyonu konuşma gerçekleştirmiştir.
 23. 17 Şubat 2016 tarihinde İZKA’nın düzenlediği İzmir Sağlık Turizmi Kümesi, Kümeler ve Kümelenme seminerine katılım sağlanmıştır.
 24. 02 Mart 2016 da İzmir Turizm Tanıtma Vakfı (İZTAV) tarafından düzenlenen Olağanüstü Mütevelli Heyet Toplantısı’na Yönetim kurulu üyeleri katılım sağlamıştır.
 25. Dernek olarak Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURK)’ün alt çalışma gruplarında İzmir’i temsilen komisyonda yer alınması için Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ile ön görüşme gerçekleştirilmiştir.
 26. İzmir Turizm Tanıtma Vakfı (İZTAV)’a üye olunmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Üyelik işlemleri başlatılmıştır. Derneğimizi İZTAV nezdinde yönetim kurulu başkanı Alpaslan Coşkun’un temsil etmesine karar verilmiştir.
 27. 25-28 Nisan 2016 tarihinde ATM Dubai Turizm Fuarı’nda IZKA İzmir tanıtım standında yer almak isteyen dernek üyelerine bilgilendirme yapılmıştır.
 28. Derneğimizin 2015 yılına ait resmi Beyannamesi verilmiştir.
 29. 14 Mayıs 2016 tarihinde İzmir’in tanıtımı için Azerbaycan’dan gelen turizm sektörü ve basın-yayın temsilcileri ile dernek adına görüşme gerçekleşmiş olup, İzmir sağlık turizmi hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
 30. 30 Eylül 2016 da İsveç DIANOVA firması ile İzmir’de düzenleyeceğimiz panel organizasyonu için görüşülmüş ve davet mektubu gönderilmiştir.
 31. 06 Ekim 2016 tarihinde Kurumsal üyemiz Çittur AŞ ile İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.
 32. 18-21 Ekim 2016 tarihleri arasında Stockholm’de düzenlenen İsveç Senior Ticaret Fuarına katılım sağlanmıştır.
 33. 19-21 Ekim 2016 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Health Sumex 2016 Global Sağlık Turizmi Zirvesine konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır.
 34. 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Alanya’da düzenlenen Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyon Çalıştayı’na Yönetim Kurulu olarak katılım sağlanmıştır.
 35. 16 Kasım 2016 tarihinde derneğimizin web sayfasının yeniden düzenlenmesi ve aktif hale gelmesi için Mavi Piksel İnternet Çözümleri AŞ. firması ile görüşülmüş ve sözleşme imzalanmıştır.
 36. 18-20 Kasım 2016 tarihleri arasında "Kamu Hastanelerinde Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı" konulu Çalıştaya Yönetim Kurulu olarak katılım sağlanmıştır.
 37. 28 Kasım 2016 tarihinde İZFAŞ ile Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi için Katılım Sözleşmesi imzalanmış ve fuara derneğimiz stand ile katılım sağlayacaktır.
 38. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi organizasyonunda 9 Aralık 2016 günü saat 14:00 de “Turizm Çeşitliliğinde Sağlık Turizmi” paneli düzenlenecektir.