0532 251 0614

İzmir Ekonomi Üniversitesi Ve İZSATU Birlikte Çalışma Kararı Aldı

Sağlık Turizmi ara eleman yetiştirme sertifikasyon ve lisans konusunda İzmir Ekonomi üniversitesi ve İZSATU birlikte çalışma kararı almıştır. İZSATU’yu YK Başkanı Dr Bülent Cinel ve Başkan Yardımcısı Dr Alpaslan Coşkun temsil ederken Ekonomi Üniversitesi adına Rektör Prof Dr Murat Aşkar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof Dr Hakan Abacıoğlu, Sağlık Bilimleri Enstütü Müdürü Prof Dr Gül Akdoğan Güner toplantıya katılmışlardır.