0532 251 0614

Sinir Ötesi Sunulan Sağlık Hizmetleri

Dernek baskanimiz Dr. Alpaslan Coskun Saglik Bakanligi organizasyonun da düzenlenen Avrupa Birliği Uyum sürecinde sinir ötesi sunulan sağlık hizmetleri kapsamında TAIEX Workshop on Cross-border Healthcare Directive sempozyumu