0532 251 0614

STK ların Rolü ve İzmir Modeli

3-6 mayıs 2018 tarihinde Kuşadası’nda düZenlenen 8.uluslararası sağlık turizmi kongresinde,İZSATU olarak ‘’ Sağlık Turizminde sürdürülebilir bir destinasyon için STK ların rolü ve İzmir modeli’’ sunumumuzu yaptık
Panelistler;
TURSAF Başkanı Dr Tevfik Yazan
İzmir Sağlık turizmi Derneği Başkanı Dr Bülent cinel
Ankara sağlık turizmi dernek başkanı Dr Fatih Somuncu
THDC Başkanı Emin Çakmak