0532 251 0614

Termal Sağlık Turizminde Cazibe Merkezi

İnciraltı'nın İzmir'imizin termal sağlık turizminde cazibe merkezi olması için planların ve termal projelerin bir an önce hayata geçirilmesi için yapılan çalışmaları destekliyoruz.