Misyon

Sağlık turizmi alanında araştırmalar yapmak.

Sağlık turizmi ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Sağlık turizmini geliştirilerek turizme katkıda bulunmak.

Vizyon

İzmir’i sağlık turizmi alanında cazibe merkezi haline getirmek.

Yerelde İzmir, genelde Türkiye’nin yurt dışında tanıtımları yapılarak uluslararası Sağlık Turizmi getirilerinden daha çok pay almasına katkıda bulunmak.