YÖNETİM / DENETİM KURULU

Bülent CİNEL

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Nusret Ayaz

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

DR. ALPASLAN COŞKUN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı

Oytun Onur

Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreter

Serdar Çelenk

Yönetim Kurulu Üyesi

Yasemin Demirtaş Fides

Yönetim Kurulu Üyesi

İlknur Bodur

Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreter

Selçuk Nazilli

Danışma Kurulu Başkanı