İZMİR SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ

2014 – 2016 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

 1. 1. Derneğe yeni kaşe yaptırıldı.
 2. 2. Dernekler Bilgi sistemi (DERBİS) üzerinden iş ve işlemlerin yapılması için dernek adına Alpaslan COŞKUN’a şifre alındı.
 3. 3. 16 Eylül 2014 de İzmir’de sağlık turizmi kapsamında Kümelenme Çalışması toplantısı gerçekleştirildi.
 4. 4. Derneğe ait 5’er cilt Gelir-Gider Makbuzları bastırtıldı.
 5. 5. Derneğin yeni imza sirküleri hazırlandı.
 6. 6. Dernek adına örümcek stant ve desk yaptırıldı.
 7. 7. Çeşme’de gerçekleştirilen ENAT-MENA Erişilebilirlik Turizm Kongresi’ne logo desteği verildi ve kongreye konuşmacı olarak katılım sağlandı.
 8. 8. 04-07 Aralık 2014 tarihleri arasında düzenlenen Travel Turkey Turizm Seyahat Fuarında 05 Aralık 2014 tarihinde sağlık turizmi konulu panel düzenlendi. Üyelerimizin tanıtım materyallerinin ve broşürlerinin ilgililere dağıtımı yapılarak bilgilendirme yapılmıştır.
 9. 9. 10-13 Aralık 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Health EXPO – Sağlık Turizmi, Medikal Teknolojiler ve Tıbbi Uzmanlık Fuarı ve Kongresi için logo desteği verildi. Fuarda stant kuruldu. Kongreye dernek adına konuşmacı olarak katılım sağlandı. Üyelerimizin tanıtım materyallerinin ve broşürlerinin ilgililere dağıtımı yapılarak bilgilendirme yapılmıştır.
 10. 10. 15-16 Aralık 2014 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 3.Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi’ne dernek adına katılım sağlandı.
 11. 11. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile yönetim kurulu olarak İzmir’de sağlık turizminde kümelenme çalışmaları için ön görüşme yapıldı.
 12. 12. Berkalp Özel Sağlık Hiz.Ltd.Şti derneğimize kurumsal üye olarak başvurusu değerlendirildi ve kabul edildi.
 13. 13. İzmir Kalkınma ajansı ve İzmir Ticaret Odası ile sağlık turizmi kümelenme çalışmaları için toplantı yapıldı.
 14. 14. Kümelenme çalışmaları için Tabu Solutions firması ile ön görüşme yapılmış olup, ücretle ilgili yaşanan problem nedeniyle anlaşmaya varılamadı.
 15. 15. Derneğin 2014 yılına ait resmi Beyannamesi verilmiştir.
 16. 16. Abdullah Koç ve Şenol Gezer’in dernek üyeliğine başvuruları değerlendirilmiş ve üyelikleri kabul edilmiştir.
 17. 17. 13 Haziran 2015 de TURSAB BYK Sağlık turizmi Bilgilendirme toplantısına dernek adına katılım sağlanmıştır. TURSAB’ın aktivitelerinde yer alınması kararı verilmiştir.
 18. 18. 18-21 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 7.Sağlık Turizmi Kongresi için İzmir’de Vali Yardımcısı başkanlığında yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır.
 19. 19. 18-21 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 7.Sağlık Turizmi Kongresi’ne dernek adına katılım sağlanmıştır. Kongre duyurusu dernek üyelerine yapılmıştır.
 20. 20. 3 Aralık 2015 de Ankara’da düzenlenen Medexcon Sağlık Fuarı ve Kongresine konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır.
 21. 21. 18 Aralık 2015 tarihinde dernek yönetim kurulu İZKA tarafından düzenlenen Sağlık turizmi kümelenme toplantısına katılım sağlanmıştır.
 22. 22. 22 Aralık 2015 de dernek adına dernek başkanı Alpaslan COŞKUN Kanal 35’de İzmir’in Sağlık Turizmindeki Yeri ve 2016 Dernek Projeksiyonu konuşma gerçekleştirmiştir.
 23. 23. 17 Şubat 2016 tarihinde İZKA’nın düzenlediği İzmir Sağlık Turizmi Kümesi, Kümeler ve Kümelenme seminerine katılım sağlanmıştır.
 24. 24. 02 Mart 2016 da İzmir Turizm Tanıtma Vakfı (İZTAV) tarafından düzenlenen Olağanüstü Mütevelli Heyet Toplantısı’na Yönetim kurulu üyeleri katılım sağlamıştır.
 25. 25. Dernek olarak Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURK)’ün alt çalışma gruplarında İzmir’i temsilen komisyonda yer alınması için Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ile ön görüşme gerçekleştirilmiştir.
 26. 26. İzmir Turizm Tanıtma Vakfı (İZTAV)’a üye olunmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Üyelik işlemleri başlatılmıştır. Derneğimizi İZTAV nezdinde yönetim kurulu başkanı Alpaslan Coşkun’un temsil etmesine karar verilmiştir.
 27. 27. 25-28 Nisan 2016 tarihinde ATM Dubai Turizm Fuarı’nda IZKA İzmir tanıtım standında yer almak isteyen dernek üyelerine bilgilendirme yapılmıştır.
 28. 28. Derneğimizin 2015 yılına ait resmi Beyannamesi verilmiştir.
 29. 29. 14 Mayıs 2016 tarihinde İzmir’in tanıtımı için Azerbaycan’dan gelen turizm sektörü ve basın-yayın temsilcileri ile dernek adına görüşme gerçekleşmiş olup, İzmir sağlık turizmi hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
 30. 30. 30 Eylül 2016 da İsveç DIANOVA firması ile İzmir’de düzenleyeceğimiz panel organizasyonu için görüşülmüş ve davet mektubu gönderilmiştir.
 31. 31. 06 Ekim 2016 tarihinde Kurumsal üyemiz Çittur AŞ ile İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.
 32. 32. 18-21 Ekim 2016 tarihleri arasında Stockholm’de düzenlenen İsveç Senior Ticaret Fuarına katılım sağlanmıştır.
 33. 33. 19-21 Ekim 2016 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Health Sumex 2016 Global Sağlık Turizmi Zirvesine konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır.
 34. 34. 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Alanya’da düzenlenen Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyon Çalıştayı’na Yönetim Kurulu olarak katılım sağlanmıştır.
 35. 35. 16 Kasım 2016 tarihinde derneğimizin web sayfasının yeniden düzenlenmesi ve aktif hale gelmesi için Mavi Piksel İnternet Çözümleri AŞ. firması ile görüşülmüş ve sözleşme imzalanmıştır.
 36. 36. 18-20 Kasım 2016 tarihleri arasında "Kamu Hastanelerinde Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı" konulu Çalıştaya Yönetim Kurulu olarak katılım sağlanmıştır.
 37. 37. 28 Kasım 2016 tarihinde İZFAŞ ile Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi için Katılım Sözleşmesi imzalanmış ve fuara derneğimiz stand ile katılım sağlayacaktır.
 38. 38. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi organizasyonunda 9 Aralık 2016 günü saat 14:00 de “Turizm Çeşitliliğinde Sağlık Turizmi” paneli düzenlenecektir.